Bijeenkomsten

Wij organiseren met regelmaat bijeenkomsten voor ouders. Bekijk onze agenda voor data en locaties van bijvoorbeeld koffieochtenden.

Lees meer

Workshops

Voor speciaal en regulier basisonderwijs en organisaties organiseren wij workshops waarin wij onze kennis en ervaringen delen.

Lees meer

Trainingen

Wij trainen personeel van reguliere basisscholen en hulpverlenende organisaties zodat zij kenmerken van ASS leren herkennen.

Lees meer

Methodieken

Op basis van onze ervaringen hebben wij methodieken ontwikkeld die scholen en organisaties als handvatten kunnen gebruiken.

Lees meer

Over Stip 010

Stip 010 wil het welzijn en het welbevinden van ouders van kinderen met een (vermoeden van) een (onzichtbare) beperking en hun maatschappelijke en sociale omgeving c.q. netwerk bevorderen.

We trachten de doelgroep, op individueel, intern en extern niveau, integraal samen te brengen en samen te laten werken waardoor kennisoverdracht en bewustwording tot stand komt, alsmede gedragsverandering, empowerment, zelfredzaamheid en verbetering van de integrale relaties.

Ons team

Oprichter & Projectleider

Karin Gerretsen

Oprichter & Projectleider

Berdien Muller

Penningmeester & Coach

Ivonne van Daelen

Secretaris

Neri da Silva

  • Individueel niveau

    Wij willen de moeders binnen ons netwerk dusdanig ondersteunen dat zij hun kracht (her)vinden. Moeders met een kind met een ‘onzichtbare’ beperking staan er namelijk vaak alleen voor. Ook al zijn zij de spil in het gezin, toch voelen zij zich niet gesteund door de rest van het gezin en door hun omgeving.

  • Intern niveau

    Binnen het Rotterdamse Moedernetwerk worden moeders met verschillende culturele achtergronden en opleidingsniveaus met elkaar verbonden en kunnen zij zich eventueel aan elkaar optrekken. De kracht van het netwerk ligt in het feit dat deze moeders gezamenlijk een zorg delen en daardoor minder aan elkaar hoeven uit te leggen en elkaar beter begrijpen.

  • Extern niveau

    Wij hebben contacten met verschillende hulporganisaties in en rondom Rotterdam. Deze organisaties nodigen wij regelmatig uit om aan te schuiven tijdens koffieochtenden. Hiermee willen wij de toegang naar zorg enerzijds laagdrempelig en toegankelijk maken en anderzijds willen wij de organisaties zo kennis laten maken met de problematiek van onze moeders.

Laatste nieuws

  • 1

Heeft u vragen?

Bent u een vader of moeder? Wilt u vrijwilliger worden of met ons samenwerken?