Onze activiteiten

Stip 010 wil het welzijn en het welbevinden van ouders van kinderen met een (vermoeden van) een (onzichtbare) beperking bevorderen. Dit willen we op verschillende niveaus doen, zodat we niet alleen de moeders helpen, maar ook hun omgeving. Bewustwording van ASS op scholen en binnen organisaties is belangrijk om gezinnen met een kind met ASS te ondersteunen op persoonlijk niveau, maar ook op integraal niveau, zodat communicatie van beide kanten verbeterd.